Arbeidsrett

Trenger du hjelp til arbeidsrett?

Advokatfirmaet Sander har bred erfaring innen både kollektiv og individuell arbeidsrett, og har bistått offentlige og private arbeidsgivere, samt arbeidstakere, i alle spørsmål knyttet til arbeidsforhold. Rådgivningen dekker alt fra inngåelse av arbeidsavtaler på alle nivåer, spørsmål knyttet til løpende arbeidsforhold (HMS og krav til arbeidsmiljø, informasjon og drøfting, ferie, arbeidstid og overtid) til avslutning av arbeidsforhold (sluttavtaler, oppsigelser eller avskjed). Det innehas også kompetanse i omfattende rasjonaliserings- og omstillingsprosesser, deriblant med gjennomføring av nedbemanning.

Advokatfirmaet Sander sine tjenester omfatter:

  • Arbeidsavtaler, herunder for daglig leder og øvrige arbeidstakere
  • Juridisk og strategisk rådgivning ved omstillingsprosesser (nedbemanning og outsourcing)
  • Oppsigelses- og avskjedssaker
  • Pensjon
  • Konkurranseklausuler
  • Forhandlinger
  • Prosedyre i arbeidsrettssaker