Avtalerett og kontraktsrett

Avtalerett og kontraktsrett

Advokatfirmaet Sander har mange års erfaring med avtalerett og kontraktsrett.


I korte trekk kan man si at avtalerett og kontraktsrett primært handler om gyldighet og ugyldighet av avtaler, fullmakt, avtalerevisjon og tolkning av avtaler. Avtalerett og kontraktsrett forholder seg til partenes rettigheter og forpliktelser ved inngåelse av en bindende avtale, og avgjør rettsvirkningen av eventuelle avtale- og kontraktsbrudd.

Advokat med spisskompetanse på avtalerett og kontraktsrett

I over to tiår har Advokatfirmaet Sander hjulpet en rekke klienter med å komme til enighet med sine motparter i forhold til inngåtte avtaler. Vi har en klientbase bestående av offentlige myndigheter, private og offentlige eide selskaper og privatpersoner, og disse driver sin virksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Et advokatkontor med fokus på våre klienter

Etter mange års erfaring med fagfeltet avtalerett og kontraktsrett vet vi hvor utmattende en slik prosess ofte kan være. Vi er opptatt av å ivareta våre klienters tillit og trygghet, slik at de kan følge gangen gjennom hele saksprosessen samtidig som de kan holde fokuset på sin egen virksomhet.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om vår kompetanse innen avtalerett og kontraktsrett!