Kontraktsrett

Advokatfirmaet Sander har mange års erfaring med kontraktsrett.

Kontraktsrett handler hovedsakelig om gyldighet og ugyldighet av avtaler, fullmakt, avtalerevisjon og tolkning av avtaler. Kontraktsrett forholder seg til partenes rettigheter og forpliktelser ved inngåelse av en bindende avtale, og avgjør rettsvirkningen av eventuelle avtale- og kontraktsbrudd.

Samtidig er kontraktsrett tilrettelegging og forhandling av kontrakter innenfor fagområdene *overdragelse av virksomheter, *entreprisekontrakter, *kjøp og salg av virksomheter, *agentavtaler og *ulike samarbeidsavtaler i næringsforhold.

Advokat med spisskompetanse på kontraktsrett

I over to tiår har Advokatfirmaet Sander hjulpet en rekke klienter med å komme til enighet med sine motparter i forhold til inngåtte avtaler. Vi har en klientbase bestående av offentlige myndigheter, private og offentlige eide selskaper og privatpersoner, og disse driver sin virksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Et advokatkontor med fokus på våre klienter

Etter mange års erfaring med fagfeltet kontraktsrett vet vi hvor utmattende en slik prosess ofte kan være. Vi er opptatt av å ivareta våre klienters tillit og trygghet, slik at de kan følge gangen gjennom hele saksprosessen samtidig som de kan holde fokuset på sin egen virksomhet.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om vår kompetanse innen kontraktsrett!