Eiendoms- og entrepriserett

Høyt kvalifiserte advokattjenester.
Ta kontakt for vurdering av saken!

Tlf. 942 18 620 Ta kontakt i dag!


Både private og offentlige klienter bistås i spørsmål som gjelder eiendoms- og entrepriserett.

Advokatfirmaet Sander yter juridisk bistand i alle forhold relatert til fast eiendom og det innehas bred erfaring på dette området.

Innenfor dette feltet dekkes bl.a.:
 • Kjøp og salg av eiendomsselskaper og fast eiendom (bebygd eller under utbygging)
 • Mangler ved eiendomsoverdragelser
 • Valg av eierform og finansiering
 • Utvikling (herunder reguleringsplaner og seksjonering)
 • Kontakt med offentlige myndigheter (deriblant plan- og bygningsetater, forurensningsmyndigheter o.l.)
 • Utbygging og entreprise
 • Plan- og bygningsrett
 • Ekspropriasjon
 • Husleie og løpende drift
 • Tomtefeste
 • Eiendomsrett og eiendomsgrenser
 • Sameie og borettslag
 • Rettigheter i eller over fast eiendom
 • Nabosaker
 • Prosedyre i eiendoms- og entrepriserettssaker