Eiendomsrett og entrepriserett

Høyt kvalifiserte advokattjenester.

Både private og offentlige klienter bistås i spørsmål som gjelder eiendomsrett og entrepriserett.

Advokatfirmaet Sander yter juridisk bistand i alle forhold relatert til fast eiendom å det innehas bred erfaring på dette området.

Innenfor dette feltet dekkes:

 • Kjøp og salg av eiendomsselskaper og fast eiendom (bebygd eller under utbygging)
 • Mangler ved eiendomsoverdragelser
 • Valg av eierform og finansiering
 • Utvikling (herunder reguleringsplaner og seksjonering)
 • Kontakt med offentlige myndigheter (deriblant plan- og bygningsetater, forurensningsmyndigheter o.l.)
 • Utbygging og entreprise
 • Plan- og bygningsrett
 • Ekspropriasjon
 • Husleie og løpende drift
 • Tomtefeste
 • Eiendomsrett og eiendomsgrenser
 • Sameie og borettslag
 • Rettigheter i eller over fast eiendom
 • Nabosaker
 • Prosedyre i eiendoms- og entrepriserettssaker