Eiendomsrett

Eiendom er en veldig vesentlig og omfattende del av den norske økonomien. Når det gjelder utlån fra banker er det ingen sektor i norsk næringsliv som har en så stor andel av bankenes årlige utlån som eiendomsbransjen. Hvert år omsettes det bl.a. næringseiendom for mer enn 100 milliarder kroner. Det sier seg selv at dette forutsetter at man har dyktige rådgivere på en rekke fagområder, deriblant innenfor de juridiske fag og som kjenner til og forstår de rammebetingelsene som gjelder for eiendomsbransjen. Advokatfirmaet Sander innehar denne kompetansen.

Advokatfirmaet Sander har lang erfaring innen eiendomsrett, og dette medfører at vi raskt og effektivt forstår dine behov for juridisk bistand og hvordan din sak kan løses til det beste for deg. Advokatfirmaet Sander kjenner eiendomsbransjen og de ulike partene som er involverte i alle typer byggeprosjekter og eiendomstransaksjoner.

 

Nedenfor vil du få mer informasjon om de følgende temaene:

  • Juridisk rådgivning fra start til slutt
  • Advokatfirmaet Sanders kompetanseområder
  • Hva er målet til Advokatfirmaet Sander når det gjelder bistand på dette fagområdet?

 

 

 

 

Juridisk rådgivning innen eiendomsrett fra start til slutt

Advokatfirmaet Sanders viktigste oppgave er å bistå deg og ditt prosjekt fra start til slutt. Det viktigste for oss er at du når dine planlagte mål, og dette gjelder både dersom du eier eller skal kjøpe nærings- og boligeiendommer.

Vi vil bistå deg i hele byggeprosjektet eller ved transaksjonen, fra tomtekjøpet, under planleggings- og byggeprosessen, og til ditt salg eller utleie av det ferdige prosjektet. Vår erfaring og kompetanse omfatter både nærings- og boligeiendommer.

Dersom det oppstår en tvist mellom deg og din avtalemotpart, bistår Advokatfirmaet Sander deg også ved en rettslig prøving av tvisten for domstolene.

Våre klienter har forskjellige roller innenfor eiendomsbransjen, og er bl.a. eiendomsutviklere, utbyggere, eiere og investorer av fast eiendom.

 

Advokatfirmaet Sanders kompetanseområder

 

Våre kompetanseområder er bl.a. følgende:

 

– Bolig

Advokatfirmaet Sander yter bistand i boligprosjekter, og det både i forbindelse med boligutvikling og selve byggeprosessen. Dette omfatter også oppfølging av mangler i tidvis komplekse boligprosjekter, og da på vegne av utviklerne, entreprenørene og boligeierne. Samtidig har advokatfirmaet kompetanse om og erfaring fra boligorganisering og i særdeleshet når det gjelder eierseksjonssameier.

 

– Eiendomsutvikling

Advokatfirmaet Sander bistår med utvikling av eiendom fra start til slutt, og i alle faser av et eiendomsutviklingsprosjekt. Det er forskjellige forhold som må hensyntas på ulike stadier i prosessen, fra planlegging, regulering og utbygging til ferdigstillelse og salg av eiendommen.

 

– Næringseiendom

Advokatfirmaet Sander kjenner næringseiendom godt, og vet hvilke problemer og utfordringer du som part står overfor. Vår bistand innbefatter dermed alle typer eiendomstransaksjoner, og forvaltning og utleie av eiendom. Når det gjelder eiendomstransaksjoner så er det meglerstandardene for kjøp, salg og leie som oftest brukes, og vi er bevisste hvilke endringer og justeringer som bør gjøres i standardene for best å ivareta dine interesser på en optimal måte.

 

– Saker for plan- og bygningsetaten

Advokatfirmaet Sander har bred erfaring fra plan- og byggesaksbehandling, og innehar den nødvendige kunnskapen om hvilke regler som gjelder i din bygge- og/eller plansak.

 

– Skjønn og ekspropriasjon

Advokatfirmaet Sander har lang erfaring innenfor skjønn og ekspropriasjon. Dette omfatter bl.a. bistand med å sikre og/eller etablere nødvendig eiendomsrett eller andre rettigheter for ditt utviklingsprosjekt – f.eks. prosjektets rett til fremføring av vei, vann og avløp. Det primære målet er å komme frem til de beste løsningene for deg, og Advokatfirmaet Sander vil gjøre vårt ytterste for å fremforhandle gode løsninger for deg. Vi vil imidlertid også bistå deg dersom det evt. skulle oppstå en tvist som må løses av domstolene eller ved voldgift.

 

– Tomtefeste

Advokatfirmaet Sander bistår deg ved alle typer forhandlinger av festekontrakter og ved forlengelse, avvikling og innløsning av festeforhold. Vår kompetanse og erfaring gjelder for både næringsfeste og bolig- og fritidsfeste. I festesaker representerer vi grunneiere og privatpersoner, og vi gir bistand til disse både i deres roller som bortfestere og festere.

 

Hva er målet til Advokatfirmaet Sander når det gjelder bistand innen eiendomsrett?

Advokatfirmaet Sanders mål er å senke terskelen for å kontakte advokat. Dette gjør vi ved å gi deg minst én bekymring mindre. I tillegg til å gi deg juridisk bistand innenfor eiendomsrett, har Advokatfirmaet Sander også autorisasjon til å gjennomføre oppgjør som eiendomsmegler.

 For å oppsummere kan Advokatfirmaet Sander bl.a. hjelpe deg med følgende:

Har du spørsmål knyttet til eiendom og eiendomsrett?

Kontakt Advokatfirmaet Sander for å høre mer om dine muligheter og få svar på dine spørsmål.