Fagområder

Trenger du juridisk bistand?
Vi kan hjelpe - ring oss i dag!

Tlf. 942 18 620 Ta kontakt i dag!


Advokatfirmaet Sander driver en alminnelig praksis med et tilbud til alle med behov for advokathjelp. Som klient kan du være trygg på at din sak blir ivaretatt hurtig, samvittighetsfullt og faglig forsvarlig.

Advokatfirmaet Sander har omfattende prosedyreerfaring og bistår jevnlig ved forhandlinger, meklinger og prosedyre for domstolene. Det ytes juridisk bistand innen de fleste rettsområder, herunder arbeidsrett, eiendoms- og entrepriserett, kontraktsrett, prosedyre, selskapsrett, tingsrett og tvangsfullbyrdelse. Les om de enkelte fagområdene ved å følge de enkelte undermenyene eller ved å trykke på et av de aktuelle fagområdene rett ovenfor.

Det innehas bred erfaring med bistand til privatpersoner, og innenfor det forretningsjuridiske området tilbys tjenester til næringslivet og privatpersoner. Det legges vekt på at bistanden skal være hurtig, løsningsorientert og av høy kvalitet.