Klientsikkerhet

Advokatfirmaet Sander har tillatelse til å drive advokatvirksomhet, og denne tillatelsen er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

For å få tillatelse til å være advokat må man ha bestått juridisk embetseksamen, hatt minst to års kvalifisert, juridisk praksis og prosedert minst tre saker for domstolene. Som advokater har man foretatt obligatorisk sikkerhetsstillelse, som dekker yrkesansvar, under kontroll av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vår sikkerhet og tilleggsforsikringsdekning er anordnet gjennom Gjensidige.

Advokatfirmaet Sander AS
Org. nr: 916 607 628
Besøksadresse: Metro Senter, Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog
Postadresse: Postboks 350, 1471 Lørenskog

© 2020 Advokatfirmaet Sander AS. Alle rettigheter reservert.

Utviklet av Illeris AS.