Klientsikkerhet

Advokatfirmaet Sander har tillatelse til å drive advokatvirksomhet, og denne tillatelsen er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

For å få tillatelse til å være advokat må man ha bestått juridisk embetseksamen, hatt minst to års kvalifisert, juridisk praksis og prosedert minst tre saker for domstolene. Som advokater har man foretatt obligatorisk sikkerhetsstillelse, som dekker yrkesansvar, under kontroll av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Vår sikkerhet og tilleggsforsikringsdekning er anordnet gjennom Gjensidige.