Prosedyre

Omfattende erfaring innen prosedyre og tvisteløsning.

Advokatfirmaet Sander har omfattende erfaring når det gjelder prosedyre og tvisteløsning. Således har man erfaring fra rettssaker for de ordinære domstolene, samt for namsmyndighetene.

Både med den generelle kunnskap og den særskilte kompetansen som man innehar, profesjonaliseres prosedyre og tvisteløsning på en måte som bidrar til mest mulig ressursbesparende prosesser og hvor man hele tiden, og sammen med oppdragsgiver, vurderer muligheter for hensiktsmessige og ressursbesparende løsninger.

Advokatfirmaet Sander AS
Org. nr: 916 607 628
Besøksadresse: Metro Senter, Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog
Postadresse: Postboks 350, 1471 Lørenskog

© 2020 Advokatfirmaet Sander AS. Alle rettigheter reservert.

Utviklet av Illeris AS.