Selskapsrett

Kontraktsutforming, forhandlinger og forretningsjus for næringsvirksomhet.

Advokatfirmaet Sander bistår næringslivsklienter innefor de fleste sider av det forretningsjuridiske området, både hva gjelder generelle selskapsrettslige problemstillinger, samt forhandlinger og utforming av alle typer kontrakter.

På dette fagområdet tilbys:

 • Stiftelse av selskaper og andre innretninger
 • Organisering og omorganisering av selskaper
 • Styrearbeid og styreansvar
 • Børs- og verdipapirrettslige problemstillinger
 • Aksjonær og eierforhold generelt
 • Aksjonæravtaler
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Generasjonsskifter
 • Franchiseavtaler
 • Selskapers egenkapital og finansiering
 • Bedriftsdemokrati; Ansatterepresentasjon
 • Avvikling av selskaper og andre innretninger
 • Juridisk gjennomgang av virksomheter (DDI)

Advokatfirmaet Sander AS
Org. nr: 916 607 628
Besøksadresse: Metro Senter, Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog
Postadresse: Postboks 350, 1471 Lørenskog

© 2020 Advokatfirmaet Sander AS. Alle rettigheter reservert.

Utviklet av Illeris AS.