Selskapsrett

Kontraktsutforming, forhandlinger og forretningsjus for næringsdrift.

Tlf. 942 18 620 Ta kontakt i dag!


Advokatfirmaet Sander bistår næringslivsklienter innefor de fleste sider av det forretningsjuridiske området, både hva gjelder generelle selskapsrettslige problemstillinger og forhandlinger og utforming av alle typer kontrakter.

På dette fagområdet tilbys bl.a.:
 • Stiftelse av selskaper og andre innretninger
 • Organisering og omorganisering av selskaper
 • Styrearbeid og styreansvar
 • Børs- og verdipapirrettslige problemstillinger
 • Aksjonær og eierforhold generelt
 • Aksjonæravtaler
 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Generasjonsskifter
 • Franchiseavtaler
 • Selskapers egenkapital og finansiering
 • Bedriftsdemokrati; Ansatterepresentasjon
 • Avvikling av selskaper og andre innretninger
 • Juridisk gjennomgang av virksomheter (DDI)