Vilkår

Advokatfirmaet Sander vil bestrebe seg på å ivareta klientenes interesser på best mulig måte.

Tlf. 942 18 620 Ta kontakt i dag!


Oppdrag vil bli utført i samsvar med de fastsatte kvalitetssikringsrutiner. Advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av våre standard oppdragsvilkår som blir tilsendt ved etableringen av oppdraget, og for øvrig kan dere benytte undermenyene eller de følgende linkene til å se nærmere på de gjeldende betingelser, hvordan klientsikkerheten ivaretas, oppdragenes priser, samt angående fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring. Dessuten følger flere linker som er knyttet til lov og rett i Norge.