Vilkår

Advokatfirmaet Sander vil bestrebe seg på å ivareta klientenes interesser på best mulig måte.

Oppdrag vil bli utført i samsvar med de fastsatte kvalitetssikringsrutiner. Advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av våre standard oppdragsvilkår som blir gjort kjent ved etableringen av oppdraget, og som dere kan se på de gjeldende betingelsene på disse hjemmesidene. Dette omhandler bl.a. hvordan klientsikkerheten ivaretas, oppdragenes priser, samt angående fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring. Dessuten følger flere linker som er knyttet til lov og rett i Norge.

Advokatfirmaet Sander AS
Org. nr: 916 607 628
Besøksadresse: Metro Senter, Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog
Postadresse: Postboks 350, 1471 Lørenskog

© 2020 Advokatfirmaet Sander AS. Alle rettigheter reservert.

Utviklet av Illeris AS.