Effektiv og anvendelig juridisk bistand til riktig pris

Advokatfirmaet Sander driver en advokatpraksis med et tilbud til de med behov for juridisk bistand i næringslivet og i privat sektor. Som klient kan du være trygg på at din sak blir ivaretatt hurtig, samvittighetsfullt og faglig forsvarlig.

Eiendoms- og entrepriserett

Advokatfirmaet Sander yter juridisk bistand i alle forhold relatert til fast eiendom og entrepriserett, og det innehas bred erfaring på disse fagområdene.

Kontraktsrett

Mange problemer er det mulig å forutse og kan ofte unngås med gjennomtenkte og godt tilpassede kontrakter. Vi bistår med gjennomgang, utarbeidelse og forhandling av alle typer av kommersielle kontrakter.

Selskapsrett

Advokatfirmaet Sander bistår næringslivsklienter innefor de fleste sider av det forretningsjuridiske området, både hva gjelder generelle selskapsrettslige problemstillinger, forhandlinger og utforming av alle typer kontrakter.

Advokat Dennis Sander har de siste 25 årene jobbet med juridiske fag, og størsteparten av tiden som advokat der klientene har vært offentlige myndigheter, private og offentlig eide selskaper, samt privatpersoner både nasjonalt og internasjonalt. 

Vi kan hjelpe deg

Advokatfirmaet Sander yter høyt kvalifisert juridisk rådgivning og bistår privatpersoner, små og store bedrifter og offentlige etater innen de fleste juridiske områder.

Med en variert faglig bakgrunn, tilstreber Advokatfirmaet Sander i rådgivningen å gi effektiv og anvendelig bistand til riktig pris basert på juridisk kompetanse, bred erfaring og integritet.